Loading ...

بهترین قیمت ترموکوپل و ساخت ترموکوپل فقط ، تکنو حرارت

تکنو حرارت

رابط تیپ S تفلون تفلون

سیم رابط تیپ S زمانی استفاده می شود که ما ترموکوپل تیپ S، در سیستم موجود داریم. سیم رابط تیپ S تفلون تفلون در محیط هایی که رطوبت بالایی دارند و گازهای اسیدی در آن ها وجود دارد، به کار برده می شود. 

این سیم در مقطع های 2*1.5 ، 2*1، 2*0.5، به صورت خشک و افشان در مجموعه صنعتی تکنوحرارت به مشتریان گرامی عرضه می گردد.